menu close
MENU
2011.01.28

2011年2月16日(水)に福島みずほ氏を招き第四回男女共同参画セミナー「理想と現実 ワークライフバランス」を開きます。

「理想と現実 ワークライフバランス」
【講演者】福島 みずほ氏(参議院議員)
【日時】2011年2月16日(水)13:30~15:00
【場所】上智大学2号館5階508教室
内閣府特命担当大臣(少子化・消費者・男女共同参画・食品安全担当)就任時に深くかかわってこられた第3次男女共同参画基本計画を中心に、ワークライフバランス等について話されます。

詳しくはこちら